מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
האור החזק ביותר
12:58 (09/12/13) אברהם בלס

דף קשר מספר 150 ברוך השם אנו נמצאים בימי החנוכה. מובא בירושלמי שמדוע זכה שאול למלכות בגלל שסבו הדליק נרות במבואות האפלים (שביעית ג, ז). לכאורה מה הקשר בין הדלקת הנרות לבין המלכות. התשובה היא שיש כאן שכר על מעשהו של הסב. מי שכול מגמתו היא להאיר את העולם, כלומר לעשות את העולם טוב יותר שכרו יהיה שהאור אותו הוא רוצה להפיץ. יבוא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר. אור מופשט הוא אוורירי . העוצמה הגדולה ביותר של האור היא דרך כלי, כלומר דרך מדינה (מלכות). במקביל אומר התלמוד הירושלמי שארון הקודש נקרא ארון מלשון אור. הארון הוא כלי קיבול, אם כן מה הוא קשור לאור. התשובה היא שהעוצמה הגדולה ביותר של האור הוא שהוא בא דרך כלי קיבול או במילים אחרות העוצמה הגדולה ביותר של אור היהדות היא דרך מדינה מטרת היהדות היא להפיץ אור וכול מי שהוא שותף בתהליך זה הוא חלק מהעניין. אחד מהתפקידים במקדש (בן בבי היה מופקד על תפקיד זה ירושלמי שקלים ה, א) היה לקלוע פתילות. בשבוע הבא נוסיף מילה בעניין זה) אתמול נפטר אחד מגדולי הזמר האהובים של עם ישראל הזמר אריק איינשטיין. לענ"ד הצוואה שלו היא השיר אני ואתה נשנה את העולם (למרות שאמרו את זה קודם לפני). מפעל הירושלמי אמור לשנות את העולם לטובה, ולמרות שבדרך ישנם הרבה מכשולים ולעתים גם ציניות – זה לא משנה. כי אני (מכון הירושלמי + שוחרי הירושלמי) ואתה (הציבור הרחב שנקרא להירתם למשימת הארת אור התחייה המיוחד) נשנה את העולם. ובהזדמנות זאת יש לנו לינק לצפייה בחלק מכנס השקת מסכת שקלים של מכון הירושלמיhttp://youtu.be/1qk3cHNT6jk תלמוד ירושלמי שביעית ג, ז "אמר רבי שמעון בן לקיש: שאול לא זכה למלוכה אלא על ידי שהיה זקינו מדליק נר לרבים נקרא שמו נר. כתוב אחד אומר ונר הוליד את קיש וכתוב אחד או' קיש בן אביאל והלא אביאל היה שמו אלא על ידי שהיה זקנו מדליק נרו לרבים נקרא שמו נר". תלמוד ירושלמי ברכות ד, ה "ארון. ר' חייא רובא ור' ינאי. חד אמ': שמשם אורה יוצאה לעולם". תלמוד ירושלמי שקלים ה, א בן בבי על הפקיע שהיה מזויג את הפתילות