מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
12:56 (09/12/13) אברהם בלס

בס"ד דף קשר מספר 149 לשוחרי הירושלמי השלום והברכה אחד הנושאים העשויים להעלות את התודעה של הירושלמי אצל הציבור הרחב היא פסקים אקטואליים שמקורם בתלמוד הירושלמי. אני נוגע בנושא זה בגלל שראיתי בעלון שבת בשבתו תשובה של הרב רא"ם הכהן בה הוא עוסק בשאלה האם מותר לעיוור להיכנס לבית הכנסת עם כלב נחייה. הרב רא"ם הכהן מביא תשובה מאגרות משה המתירה כניסה של כלב נחייה לבית הכנסת. מקור זה מסתמך על הירושלמי (מגילה ג, ג) שם כתוב שאחד האמוראים שהורה לעוזרו שאם יבוא לבית המדרש אדם שמלוכלך באורייתא, הרי יש להכניסו עם כליו ועם חמורו לבית המדרש. לכאורה איזה היתר יש להכניס חמור לבית כנסת. האם אין כאן ביזוי של בית הכנסת?! בכל זאת מתיר הירושלמי את הדבר. כשם שמותר להכניס חמור לבית המדרש כך מותר להכניס כלב נחייה לבית הכנסת. בהזדמנות זו אנו מבקשים מציבור השוחרים שברגע שהם רואים דוגמה אחרת של פסק הלכה אקטואלי שישלחו לנו. כמו שאמרתי חשוב לאסוף פסקים כאלו לחוברת כדי לאסוף אותם לחוברת (כמובן שיש באמתחתנו דוגמאות נוספות) – למייל blasyerushalmi@gmail.com לעצם העניין כיצד ניתן להבין את המאמר עם החמור. הסבר הדברים והוא קשור לדף הקשר ששלחנו לפני שבועיים על כך שהצד החומרי טבוע עמוק בתוך האדם (כתבנו שרבי יוחנן לא יכול היה ללמוד תורה במשך היום שבו הוא נשדד הלב תלוי בכיס). המגמה הייתה שכל מי שהוא חכם בתורה (כתוב במקור מלוכלך באורייתא, כמובן שהיתר זה אינו ניתן לכל לומד) יש לעודד את יצירתו התורנית. אחד הדברים שמפריעים לאדם ללמוד הוא הפחד שיגנבו את רכבו, לכן מותר להכניס את הרכב לתוך בית המדרש. בהזדמנות זאת אני מפנה לאתר שלנו (מופיע גם בפורטל הדף היומי) שם יש מדור שנקרא הארה שבועית ירושלמית על סדר הדף היומי חזקו ואמצו אברהם בלס תלמוד ירושלמי מגילה ג, ג "ר' חייה ר' יסא מיקבלין בגו כנישתא רבי אימי מפקד לספרייא אין אתא בר נש גבכון מלכלך באוריתא לגבכון תהוון מקבלין ליה ולחמריה ולמנוי".