מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
19:14 (13/11/13) אברהם בלס

בס"ד דף קשר מספר 147 לשוחרי הירושלמי השלום והברכה. זכיתי להעביר קורס בנושא השיטה החינוכית של הירושלמי. אחד הנושאים המרכזיים הוא דגם סולם יעקב (פרשת השבוע שלנו – פרשת ויצא). דגם סולם יעקב כולל שלשה מרכיבים. 1. הסולם נטוע בקרקע – האדם מחובר נפשית לצדדים חומריים. 2. הוא מורכב משלבים – העלייה היא הדרגתית. 3. ראשו מגיע השמימה – השאיפה היא להגיע לדרגות מוסריות אין סופיות. כל המרכיבים בולטים מאוד בירושלמי. נסתפק בכל מרכיב בדוגמה אחת. השייכות אל הקרקע באה לידי ביטוי בסיפור על ר' יוחנן שנשדד. הגיע רבי יוחנן לבית המדרש שם נתקל בשאלותיו של ריש לקיש והוא לא הגיב לשאלות אלו. שאל אותו ריש לקיש לפשר הדבר ורבי יוחנן ענה לו שכל האיברים תלויים בלב והלב תלוי בכיס. מן הנמנע שאדם שאיבד איזה שהוא דבר ערך הדבר לא ישפיע על מצב רוחו. המרכיב השני בא לידי ביטוי במאמר המפורסם על גאולתם של ישראל – קימאה קימאה. המרכיב השלישי הוא הרבה יותר רחב – אתגרי הירושלמי. הירושלמי מציב אתגרים בהרבה תחומים של חיים מתוך הבנה שבסופו של דבר המטרה היא ליצור עולם מתוקן. ניקח דוגמה אחת בנושא כיבוד הורים. התלמודים מציינים את דרגת כבוד ההורים המופלאה של רבי טרפון. לאחר שחלה רבי טרפון אמרו חכמים בבבלי שהוא עדיין לא הגיע לחצי כבוד. הרעיון כאן הוא שרבי טרפון עדיין לא מיצה את תפקידו בעולם שכן יש לו מה לשפר בכיבוד הורים. ביחס לסיפור זה אומר התלמוד הירושלמי שרבי טרפון לא הגיע לאחד מאלף אלפי אלפים של כיבוד. חזקו ואמצו אברהם בלס תלמוד ירושלמי תרומות ח, ד "רבי יוחנן אמר: איקפח בעלי קנייה. סליק לבית וועדא והוה רבי שמעון בן לקיש שאיל ליה ולא מגיב, שאיל ליה ולא מגיב. אמ' ליה: מהו הכין? א"ל: כל האיברין תלויין בלב והלב תלוי בכיס". תלמוד ירושלמי ברכות א, א "דלמא. רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא: בירבי, כך היא גאולתן של יש': בתחילה קימאה קימאה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת". תלמוד ירושלמי פאה א, א "אמו של רבי טרפון ירדה לטייל לתוך חצרה בשבת. והלך רבי טרפון והניח שתי ידיו תחת פרסותי' והיתה מהלכת עליהן עד שהגיעה למיטתה. פעם אחת חלה ונכנסו חכמי' לבקרו. אמרה להן: התפללו על טרפון בני שהוא נוהג בי כבוד יותר מדאי. אמרו לה: מהו עבד ליך? ותניית להון עובדא. אמרו לה: אפי' עושה כן אלף אלפים אדיין לחצי כבוד שאמרה תורה לא הגיע".