מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
22:47 (02/11/13) אברהם בלס

דף קשר מספר 146 לשוחרי הירושלמי השלום והברכה הוצאת מסכת שקלים של מכון התלמוד הירושלמי מזמינה התייחסות לרעיונות מתוך מסכת זאת, המשרתים לפחות את לומדי הדף היומי. היות ואנו עומדים על סף ראש חודש שיבוא עלינו לטובה – ראש חודש כסלו. שתי הארות בנושא חנוכה. הארה ראשונה המופיעה במסכת שקלים (ו, א בדפי הדף היומי טז, א – הדף היומי של שבת הקרובה) הוא הדין שמקורו בתלמוד הירושלמי שכוהנים לא יכולים להיות מלכים. היסוד הזה הוא יסוד מרכזי של הציונות הדתית. ישנם אנשים המוכשרים לפעול בתחום הרוחני מוסרי, וישנם כאלו שמוכשרים לצדדים המעשיים. בדרך כלל אלו המוכשרים בצדדים הרוחניים רק מקלקלים כאשר הם עוסקים בצדדים המעשיים, ולהיפך. מקור זה של הירושלמי הוא למעשה המקור של הרמב"ן המפורסם בפרשת ויחי על הפסוק – 'לא יסור שבט מישראל'. במקור זה הרמב"ן מותח ביקורת חריפה על משפחת בית חשמונאי שהיו כוהנים שלא פינתה את מקומה והמשיכה לאחוז ברסן השלטון. אסור לאנשי הרוח לבזבז את כוחותיהם בכיוונים שגויים. אם בסופו של דבר המטרה היא להאיר את אור הקב"ה בתוך עולם המעשה, חייבים להשתמש בכל הכוחות הרוחניים שלהם כדי להאיר את העולם. הארה שנייה (שקלים ו, ב ובדף היומי יז, א) היא נושא ההודאה. התלמוד הירושלמי טוען בדעת רבנן שהסיבה שמשתחווים 13 השתחוויות במקדש היא כנגד 13 הפרצות שפרצו היוונים בסורג – מחיצה שהייתה מקיפה את העזרה לסימן שלא ייכנסו שם גויים וטמאי מתים. השתחוויה מסמלת את ההודאה את העשה טוב. כדי להתגבר על הרע על הפרצות והנזקים שחוללו הרשעים הדרך היא העשה טוב. הטוב בסופו של דבר הוא זה שמתגבר על הרע. המספר 13 מסמל את כל הכוחות כולם שביחד משדרים אחדות גדולה (אחד וכן גם אהבה – עשה טוב) בגימטריה - 13. אחדות ישראל עתידה להתגבר על כל המכשולים שמערימים היוונים בעולם. חזקו ואמצו אברהם בלס תלמוד ירושלמי שקלים ו, א "אין מושחין כהנים מלכים. אמר רבי יודן ענתונדרייא: על שם – 'לא יסור שבט מיהודה' ". תלמוד ירושלמי שקלים ו, ב "על דעתון דרבנן איכן היו השתחויות הללו? כהיא דתנינן תמן: שלשה עשר פרצות היו בו שפרצום מלכי יוון חזרו וגדרום, וגזרו כנגדן שלש עשרה השתחויות".