מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
22:59 (26/10/13) אברהם בלס

דף קשר מספר 145 לשוחרי הירושלמי השלום והברכה היות ואנו עוסקים במסכת שקלים (בהזדמנות זאת אנו מציעים לכל אלו הלומדים את הדף היומי לנצל את הלימוד במסכת שקלים שהיא כאמור מסכת של התלמוד הירושלמי ולהזמין את חברי מכון הירושלמי להרצאה על הירושלמי במסגרת סיום מסכת). שני רעיונות קצרים מתוך הירושלמי. הרעיון הראשון הוא בדף היומי של יום ו' (היום) וזאת מטרת העל של השקלים. כמובן שכאשר מדברים על מטרה רשמית, הרי שהמטרה היא קניית קורבנות ציבור וחיזוק בדק הבית, אולם מטרת העל היא השותפות לדעת הירושלמי נושא השקלים הוא בעצם כפרה על חטא הפירוד – חטא מכירת יוסף. מטרת השקלים היא אחדות ישראל. והאחדות הגדולה ביותר היא לשתף את כולם דרך אידיאל של קודש. הרעיון השני ( הנמצא בדף ז) הוא הרעיון על השיטה החינוכית הארץ ישראלית. השיטה של הקשר החם בין הרב והתלמיד. התלמוד הירושלמי מספר שרבי יוחנן התרעם על תלמידו רבי אלעזר שמוצאו מבבל על כך שנהג כפי הגישה הבבלית גישת הדיסטנס והתחמק מרבו – רבי יוחנן כדי לא לומר לו שלום. רבי יוחנן תמך בגישה הרבה יותר פתוחה, גישה הטוענת שאומרים בבוקר שלום לרב (גישה זו היא כמובן גישה חורזת בירושלמי והיא גם שייכת לנושא הנועם והחובלים). הערה חשובה מקור זה אינו יחידה אותנטית של מסכת שקלים אלא הועתקה עם סידרה מרתקת של אגדה נוספת ממסכת ברכות פרק ב, הלכה א. חזקו ואמצו אברהם בלס תלמוד ירושלמי שקלים ב, ג "רבי ברכיה רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש לפי שמכרו בכורה של רחל בעשרים כסף יהא כל אחד ואח' פודה את בנו בכורו בעשרים כסף. רבי פינחס בשם רבי לוי לפי שמכרו בכורה של רחל בעשרים כסף ונפל לכל אחד ואחד מהן טבע, לפיכך יהא כל אחד ואחד נותן שקלו טבע". תלמוד ירושלמי שקלים ב, ה "רבי יוחנן הוה מסמיך דאזיל עאל ר' חייא בר אבא והוה רבי אליעזר חמי ליה ומטמר ליה מקמי ואמר. הלין תרתין מיליא הדין בבלאה עביד בי. חדא דלא שאיל בשלומיה וחדה מיטמר א"ל רבי יעקב בר אידי: כך נהגין גבהון דזעירא לא שאיל בשלומיה דרבה דאינון נהגין ומקיימין ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו".