מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
13:32 (23/02/17) אברהם בלס

לשוחרי הירושלמי היקרים השלום והברכה ברוך השם אתמול זכינו לבשורות טובות כפי שמסתמן מבחינת מינוי השופטים החדשים. אמנם עוד רחוקה הדרך, אולם אנו מתקרבים לכך שנזכה לראות כאן משפט צדק. פרשת משפטים קודמת לפרשת תרומה. כינון מדינה על אדני הצדק קודם (וגם החסד) קודמת לעבודת הקרבנות. מדינה קודמת למקדש. היטיב להגדיר זאת הירושלמי (ראש השנה א, א) דרך אמירתו, כביכול, של הקב"ה לדוד המלך, אחרי שנאמר לדוד המלך שהוא לא יזכה לבנות את בית המקדש. חביב הוא משפט וצדקה שלך יותר מכל הקרבנות. ונחזור לפרשת מינוי השופטים. כבר רציתי לכתוב את הדברים כאשר התמנה מר טראמפ לנשיא ארה"ב ודאג לעשות סדר בכל מה שקשור לפקידות. שברגע שאדם מתמנה להוביל הוא חייב ליישם את המדיניות שלו. התלמוד הירושלמי מספר לנו (ברכות ב, ט) על כך ששלמה המלך ברגע שהתחיל למלוך פעל לפי המדיניות שהוא הבין, אפילו שאביו חשב אחרת. שלמה החליף את כל הפקידות הישנה בפקידות חדשה (הדברים מובאים דרך סיפור מרתק על יונתן בן גרשם נכדו של משה – ואין כאן מקומו). לעתים ישנם החושבים שהשמאל הישראלי מונע ממניעים של צדק. סיפור זה מראה חד משמעית שלא כך הם פני הדברים. המניע המרכזי של האדם הוא כסף וכבוד. יונתן לא בדיוק האמין בעבודה זרה למרות ששימש ככומר לעבודה זרה וברגע שמינו אותו אחראי על האוצרות הוא חזר בתשובה שלמה. מספיק לראות את הפרשה של טרור המשאית בהר ברכה, וכן את הפרשה של החייל אלאור עזריה כדי להבין שלא תמיד הצדק והיושר מובילים את המהלכים. ומה מתחדש באופן כללי עם הירושלמי. אנחנו מתקרבים לשבת הירושלמי פרשת ויקהל פקודי (כז באדר) שתתקיים בהר ברכה. באופן עקרוני הייתה שבת זאת אמורה להתקיים בעפרה, אולם היות ולא ידוע עדיין מה יהיה עם מגורשי עמונה, הרי שנאלצנו לעבור למקום אחר – הר ברכה. עדיין יש מקום למספר מצומצם של פונים. מצורף לדף קשר זה תכנית השבת. ודבר אחרון יצא לאור ספר מדהים של הרב ישי וייצמן – לחזות בנעם, ספר העוסק באורו המיוחד של התלמוד הירושלמי. ספר מדהים ומרתק. חזקו ואמצו אברהם בלס מקורות: תלמוד ירושלמי ראש השנה א, א "א"ר שמואל בר נחמן [שם ז יב] והיה כי ימלאו ימיך אמר לו הקדוש ברוך הוא דוד ימים מליאים אני מונה לך איני מונה לך ימים חסירים שלמה בנך בונה בית המקדש אלא להקריב קרבנות חביב עלי משפט וצדקה שלך יותר מכל הקרבנות שנאמר: [משלי כא ג] 'עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח' ". תלמוד ירושלמי ברכות ט, ב "רבי חונא שמעון קמטריא בשם רבי שמואל בר נחמן [שופטים יח ל] ויהונתן בן גרשום בן מנשה נון תלוי. אם זכה בן משה ואם לאו בן מנשה. חברייא בעון קומי רבי שמואל בר נחמן כומר היה לעבודה זרה והאריך ימים. אמר לון על ידי שהיה עינו צרה בעבודה זרה שלו. כיצד היתה עינו רעה בעבודה זרה שלו. הוה בר נש אתא למיקרבה תור או אימר או גדי לעבודה זרה ואמר ליה פייסיה עלי. והוא אמר ליה מה זו מועילה לך. לא רואה ולא שומעת לא אוכלת ולא שותה לא מטיבה ולא מריעה ולא מדברת. אמר ליה חייך ומה נעביד. ואמר ליה אזיל עביד ואייתי לי חד פינך דסולת ואתקין עלוי עשר ביעין ואתקין קומוי והוא אכל מכל מה דאתי ואנא מפייס ליה עלך. מכיון דאזיל ליה הוה אכיל לון. זימנא חדא אתא חד בר פחין אמר ליה כן. אמר ליה אם אין מועילה כלום את מה עביד הכא. אמר ליה בגין חיי. כיון שעמד דוד המלך שלח והביאו אמר ליה את בן בנו של אותו צדיק ואת עובד עבודה זרה. אמר ליה כך אני מקובל מבית אבי אבא מכור עצמך לעבודה זרה ואל תצטרך לבריות. אמר ליה חס ושלום לא אמר כן אלא מכור עצמך לעבודה שהיא זרה לך ואל תצטרך לבריות. כיון שראה דוד כך שהוא אוהב ממון מה עשה העמידו קומוס על תיסבריות שלו. הה"ד [דברי הימים א כו כד] ושבואל בן גרשם בן משה נגיד על האוצרות. שבואל ששב אל אל בכל לבו ובכל כחו. נגיד על האוצרות שמינוהו על תיסבוריות שלו. מתיבין לרבי שמואל בר נחמן והא כתיב [שופטים יח ל] עד יום גלות הארץ. אמר לון כיון שמת דוד עמד שלמה וחילף סנקליטין שלו. וחזר לקילקולו הראשון".