מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
11:01 (23/02/17) אברהם בלס

לשוחרי הירושלמי היקרים השלום והברכה הדיבר החמישי שבעשרת הדברות – כבד את אביך ואת אמך מביא אותנו בין היתר אל הסיפור של ר' טרפון. כולנו מכיר את הסיפור על כיבוד ההורים של ר' טרפון שהתכופף כדי שאמו תוכל לרדת. התלמוד הירושלמי (פאה א, א) מספר גם הוא על כיבוד ההורים המופלא של רבי טרפון, אולם הוא מביא סיפור שונה. בסיפור של הירושלמי מתואר שאמו של ר' טרפון יצאה לטייל בשבת, ובאמצע הטיול נקרעה נעלה. ר' טרפון שילב את שתי ידיו מתחת לכפות רגליה וכך הגיעה האימא לביתה. מה ניתן ללמוד דווקא מהסיפור הזה של ר' טרפון בירושלמי. ההדגשה הראשונה היא ביחס לבבלי תגובה למציאות בלתי צפויה מול התיאור בבלי בו מדובר על מציאות קבועה. אני מגדיר את הדבר כגאונות במצוות (רואים את היסוד בירושלמי במספר נושאים נוסף). ההדגשה השנייה היא הפרהסיה שבדבר. בתלמוד הבבלי מדובר בכיבוד הורים שבתוך הבית, ואילו בתלמוד הירושלמי מדובר בחצר – מקום שרואים אותך גם עוברים ושבים, ולכאורה נגרם לך ביזיון. והיסוד השלישי אותו ראיתי בספרו של המורה לפסיכולוגיה האגדי של סמינר ליפשיץ (זכיתי ללמוד אצלו) פרופ' רפי וקנין שיש כאן גם נקודה נוספת שקשורה לאמא. הרבה יותר קל היה לר' טרפון לסחוב את אמו על הגב מאשר לעזור לה בתנוחה כל כך לא נוחה. הסיבה שר' טרפון לא לקח את אמו על גבו היא כיוון שתניחה כזו היא מאוד לא מכובדת לאם. וגם כאשר מכבדים את האם צריך לזכור שלא פוגעים בכבוד. אי"ה בשיעור הקרוב במוצאי שבת נעסוק בנושא כיבוד אב ואם. יש לירושלמי הרבה מה לחדש בנושא זה. חזקו ואמצו אברהם בלס מקורות: תלמוד ירושלמי פאה פרק א, א "אחת חלה ונכנסו חכמים לבקרו אמרה להן התפללו על טרפון בני שהוא נוהג בי כבוד יותר מדאי אמרו לה מה עביד ליך ותניית להון עובדא אמרו לה אפילו עושה כן אלף אלפים עדיין לחצי כבוד שאמרה התורה לא הגיע".