מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
10:59 (23/02/17) אברהם בלס

לשוחרי הירושלמי היקרים השלום והברכה זכינו לכנס ערכי, משמעותי ומרומם במוצאי שבת פרשת בא. ברוך השם מצליחים לעשות הרבה דברים טובים. בין השאר זיכה אותנו הרב אורי שרקי שדיבר על דמה בן נתינה בירושלמי. בין השאר אמר הרב שרקי שביחס לדמה כתוב שכאשר מת אביו הוא לקח את האבן עליה היה נוהג אביו לשבת ועשה אותה עבודה זרה. רואים מכאן שאין לפחד ללמוד מגוי (את היחס הנפשי הראוי לתת לאב), אפילו שהוא עובד עבודה זרה והטועים יכולים לחשוב בטעות שהנה מותר לצורך כיבוד הורים לעבוד עבודה זרה. אנחנו נכנסים כאן לשאלה עקרונית האם מותר ללמוד מגוי. לירושלמי ישנה תשובה ברורה בעניין והיא שמותר, כמובן בזהירות ואחרי שיש לו ללומד השקפת עולם מעוצבת וברורה, ללמוד דברים מגוי גם במדעי הרוח (בהרחבה ב"נ נכתוב על זה בדף קשר נפרד). אני רוצה רק להעלות מקור מעניין מתוך הירושלמי שאמנם מדבר בדברים מעשיים, אולם נראה שהוא מדריך גם בדברים רוחניים. הירושלמי (בניגוד להלכה המקובלת שמופיעה ברמ"א (יו"ד סי' פ"א ס"ז) ו)) טוען שמותר לינוק מן הנוכרית ומביא את הפסוק בישעיהו (מט, כג): 'והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מיניקותייך'. באופן עקרוני מותר ללמוד מן הגויים דברים חשובים. גם בפרשיות השבוע אנו רואים שיש מה ללמוד מן הגויים. ללמוד מלכות – משה רבנו גדל בבית פרעה, ללמוד סדרי משפט מיתרו ועוד (בנושא למידה מגוי יש עוד מה להרחיב). בחרתי להעלות את הדברים, כיוון שלפחות בכל מה שקשור להתנהלות מדינית יש הרבה מה ללמוד מנשיא ארה"ב החדש. והעיקר הוא עוז מלכות. תפקיד המנהיגות הוא להנהיג). אני מזכיר לציבור הקדוש שאנו מתקרבים לשבת ירושלמי פרשת ויקהל – פקודי – כז אדר, בעפרה כדאי להירשם לפני שייסגר הרישום. על כל פנים אפשר להירשם בדוא"ל דרך השב או בטלפון - 052-6522518. אי"ה ב"נ כבר בשבוע הבא נציג תכנית מפורטת של השבת, ושל הטיול למי שירצה לשלב טיול ביום ו). חזקו ואמצו אברהם בל"ס מקורות: תלמוד ירושלמי פאה א, א "שאלו את ר"א עד היכן כיבוד אב ואם אמר להם ולי אתם שואלין לכו ושאלו את דמה בן נתינה דמה בן נתינה ראש פטרבולי היה פעם אחת היתה אמו מסטרתו בפני כל בולי שלו ונפל קורדקן שלה מידה והושיט לה שלא תצטער אמר ר' חזקיה גוי אשקלוני היה וראש פטרבולי היה ואבן שישב אביו עלי' לא ישב עלי' מימיו וכיון שמת אביו עשה אותה יראה שלו". תלמוד ירושלמי עבודה זרה ב, א "נכרית מיניקת בנה של בת ישראל. דכתיב [ישעי' מט כג]: והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מיניקותייך".