מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
10:58 (23/02/17) אברהם בלס

לשוחרי הירושלמי היקרים השלום והברכה הלא יאומן התרחש. עם ישראל הרס יישוב פורח. התלמוד הירושלמי (כתובות ב, י) מביא כיצד צריך להיות היחס למי שמוכר את שדה אחוזתו. עורכים טקס שלם שבסופו של דבר אומרים בו – נקצץ פלוני מאחוזתו. אם יהודי שמוכר אחוזה נאמרו עליו דברים קשה, מה קורה אם מדובר על אחוזה ציבורית שלמה שהממשלה הורסת. אבל בסופו של דבר מעז יצא מתוק. בשעה שהאדם חוזר לאחוזתו עושים טקס שלם – חזר פלוני לאחוזתו, ובשעה שיבנו למגורשי עמונה יישוב חדש בוודאי יחגגו חג גדול. ועוד דברים מעודדים. כאשר רואים את הנוער הנפלא שלנו, ברור שמבינים שיש עתיד וורוד מאוד לעם ישראל. הנוער הוא זה שנושא באחריות על גורל עם ישראל. הקב"ה ברא את האדם ישר והמה חיפשו חשבונות רבים. לנוער יש את הישרות הטבעית, ואילו המבוגרים עיתים מחפשים את החשבונות. על כל פנים דווקא במזג האוויר החורפי של הימים האחרונים חשוב להביא את הירושלמי (מגילה א, ט) שפעם אחת היה יום סגריר וחכמים לא יצאו מהבית. ילדי ישראל לא היו מוכנים בשום פנים ואופן שבית המדרש יישאר ריק, ולמרות מזג האוויר הסגרירי הם איישו את בית המדרש. הישרות של הנוער עתידה להרים אותנו גבוה, גבוה. ברוך השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בא (קובץ מצורף) נזכה לכנס ירושלמי בבית הכנסת של קהילת בית יהודה (בית הכנסת שם הרב אורי שרקי מכהן כרב) שבקרית משה. הרב אורי שרקי עצמו יזכה אותנו בשיעור על דמא בן נתינה לאור הירושלמי. כמובן שבמוצאי שבת זאת לא יתקיים שיעור אצלי בבית. חזקו ואמצו אברהם בלס מקורות: תלמוד ירושלמי כתובות י, ב "מהו בקציצת בשעה שהיה אדם מוכר את שדה אחוזתו היו קרובין ממלין חביות קליות ואגוזים ושוברין לפני התינוקות והתינוקות מלקטין ואומרים נקצץ פלוני מאחוזתו ובשעה שהיתה חוזרת לו היו עושין לו כן ואומרים חזר פלוני לאחוזתו". תלמוד ירושלמי מגילה א, ט "מעשה ביום סגריר שלא נכנסו חכמים לבית הוועד ונכנסו התינוקות אמרין איתון נעביד בית וועדא דלא ייבטל".