מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
10:56 (23/02/17) אברהם בלס

לשוחרי הירושלמי היקרים השלום והברכה ראשית אנו שמחים לשלוח בשנית את דבר השבת שלנו בפרשת ויקהל פקודי (כז אדר) בעפרה. ברוך השם כבר בפרסום הראשון (דף קשר מספר 311) נרשמו לשבת זאת 10 משפחות. המדיניות שלנו תמיד היא לפנות בראש ובראשונה לכל השוחרים, ורק אחר כך לפנות ישירות לאלו שכבר זכינו והיינו עמנו בשבעת השבתות המרתקות שערכנו (וכמובן שלאחר מכן נפנה לציבורים נוספים. גם מי שמכיר בפועל את השבתות המרתקות שלנו מוזמן לידע את הציבור בדבר חוויה ייחודית זאת. גם מי שלא טעם אף פעם את טעמה של שבת מכון הירושלמי מוזמן לשלוח לרשימת תפוצה. ולאפשר לאנשים נוספים להיות שותפים במפעל העצום שאנו דוחפים. מדובר במפעל היסטורי שמאגד ציבור גדול סביב הנושא של התלמוד הירושלמי.הוספה חשובה: בדף על דבר השבת לא מופיע פלא'. מי שרוצה להירשם דרך הפלא' הרי הפלא' שלי הוא 052 - 6522518. כמו כן אני מזכיר גם שמוצאי שבת שעברה העברתי שיעור בנושא תודעת המקדש, ובמוצאי שבת הקרובה אי"ה יתקיים שיעור המשך (בית משפחת בל"ס – שד' המאירי 16 בשעות 21.00- 21.45). הפרשה הקרובה פרשת מתחילה בפסוק ואלו שמות בני ישראל. שם עניינו מהות (וכבר הצבעתי בעבר על הקשר הנפשי בין אנשים שנושאים את אותו שם - ירמיה ספרא שאל לרב ירמיה ר"ח שחל להיות בשבת במה קורין א"ל קורין בר"ח א"ר חלבו קומי ר' אימי מתניתא אמרה כן לכל מפסיקין לראשי חדשים לחנוכה ולפורים יצחק סחורה שאל לר' יצחק ר"ח שחל להיות בחנוכה במה קורין א"ל קורין ג' בר"ח וא' בחנוכה (ירושלמי מגילה ג, ה). בפרשה הקודמת (פרשת ויחי) מובא הפסוק (בראשית מח, טז): 'המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי – אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. הברכה הגדולה ביותר היא להמשיך את דרך האבות – אברהם, יצחק ויעקב. ר' יוסף אתאלי היקר שלח לי את מאמרו האחרון של הרב מניטו (ליאון יהודה אשכנזי). במאמרו זה כותב הרב מניטו שהיסוד היחיד שמאחד בין היהודים הוא יסוד האבות – אברהם יצחק ויעקב, בניגוד ליסוד הרב. כיוון שיסוד הרב הוא יסוד שלאו דווקא מאחד – כל אדם יש לו את הרב שלו. יסוד זה של האבות כבסיס ליהדות מודגש בירושלמי. תפילת שמונה עשרה משקפת את הזהות היהודית (בחינת חי). שני התלמודים שואלים מדוע ישנם 18 ברכות בתפילת העמידה. אחת התשובות שנותן התלמוד הירושלמי (ברכות ד, ג) ולא מופיעה בתלמוד הבבלי היא כנגד 18 פעמים שהאבות כתובים בתורה. אבות האומה הם יסוד היהדות, הם היסוד היחיד שיכול לאגד את כל היהודים. חזקו ואמצו אברהם בל"ס מקורות: תלמוד ירושלמי ברכות ד, ג "ולמה שמונה עשרה ... רבי חנינא בשם רבי פנחס כנגד י"ח פעמים שאבות כתובים בתורה אברהם יצחק יעקב אם יאמר לך אדם י"ט הם אמור לו [בראשית כח יג] והנה ה' נצב עליו לית הוא מינהון אם יאמר לך אדם י"ז הם אמור לו [שם מח טז] ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק מינהון".