מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
10:53 (23/02/17) אברהם בלס

לשוחרי הירושלמי היקרים השלום והברכה ברוך השם הגענו לדף קשר מספר יש. המפעל שלנו בסייעתא דשמיא מתעצם. ברוך השם אנחנו בדרך להיות מכון מחקר רשמי. הוצאנו גם פרויקט חדש – דף קשר לילדים, ובכלל המודעות סביב התלמוד הירושלמי הולכת וגדלה. לגבי הדף לילדים. אנו מבקשים מכל אחד לשלוח את הדפים לרשימת תפוצה (אנו מוציאים את הדף אחת לשבועיים והפעם אנו שולחים את דף מספר 3). הדפים הצבעוניים נשלחים דרך הפיקוח לכל מנהלי בתי הספר, השאלה היא האם המנהל שם לב בכלל לדף זה. אם המנהל לא שם לב לדף אז המורים שלו בוודאי לא יודעים. לכן נודה לכל השוחרים (ברוך השם מדובר ב1250 שוחרים) שמכירים מנהל זה אחר, או במקביל גם מורים (בכיתות ד-ו) שיסב את תשומת ליבו לדף מרתק זה. נוסף על כך כל מי שיש לו איזה רעיון סביב מדורי הירושלמי שבדף מוזמן להעביר אלי. ברוך השם אם לוחצים על השב ניתן להגיע אלי. בנוסף כל הארה והערה על הדברים יתקבלו בברכה (וגם רעיונות לגבי תורמים פוטנציאליים, שכן המגמה בסופו של דבר היא להפיץ את הדברים כמה שיותר דרך בתי הכנסת). בקשר לדף אנחנו מתכננים ב"נ בסוף השנה חידון סביב כל דפי הירושלמי ל120 הילדים הראשונים שירשמו כמועמדים לחידון. לכן כדאי להזדרז ולהירשם (וכמו כן לשמור על הדפים כדי להתכונן). דבר תורה בפרשה אקטואלית. האם מותר ורצוי לחקור ראש ממשלה. אני לא חשוד על שאיני חושב שעם ישראל ראוי וזכאי למנהיג טוב יותר מאשר מר בנימין נתניהו, נכון אולי שהכיוון שאני מעלה אינו מעשי שכן אין איזה גוף רוחני שמבקר את מעשיו של המלך (בעבר היה נביא שביקר את המלך ולא נתן לו לחרוג, וגם בתקופת הירושלמי הרבנים זכו למעמד חשוב ואף לא פחדו לבקר את הנשיא ראה למשל סנהדרין ב, א ביקורתו של ריש לקיש, וכמו כן ביקורתו של רבי יוסי מעוני – סנהדרין ב-ו). אבל בשעה שיהיה סמכויות נרחבות לאנשי הרוח בהחלט כדאי לחשוב על הכיוון שמציע הירושלמי. המשנה (סנהדרין פרק ב) קובעת שמלך לא דן ולא דנים אותו. ביחס למשנה זאת אומרת הגמרא (סנהדרין יט, א) שדין זה חל רק על מלכי ישראל (בגלל רשעותם במעשה שהיה – עיין שם) אבל מלכי יהודה – דן ודנים אותו. הירושלמי (סנהדרין ב, ב) מסביר שמלכי יהודה דנים, אבל לא דנים אותם. מה הסיבה שלא דנים אותו בגלל הפסוק –'מלפניך משפטי יצא'. התלמוד הירושלמי אומר שבאופן עקרוני לא דנים מלך בגלל שמנהיג לא יכול לפעול כאשר כל הזמן מצרים את צעדיו (במקורות כחריג הבאתי גם את הסוגיה בבבלי). אי"ה השיעור הקרוב במוצאי שבת יעסוק בנושא: אידאליסטיקה וחומרניות ובשבוע לאר מכן – תודעת המקדש (השיעור מתקיים בביתי שד' המאירי 16 ירושלים מהשעות 21.00 – 21.45. חזקו ואמצו אברהם בל"ס מקורות: תלמוד ירושלמי סנהדרין ב, ג "מלך לא דן ולא דנין אותו ...גמ'... ולא דנין אותו. על שם [תהילים יז ב] מלפניך משפטי יצא". תלמוד בבלי סנהדרין יט, א "מלך לא דן כו'. אמר רב יוסף: לא שנו אלא מלכי ישראל, אבל מלכי בית דוד - דן ודנין אותן, דכתיב בית דוד כה אמר ה' דינו לבקר משפט. ואי לא דיינינן ליה - אינהו היכי דייני? והכתיב התקוששו וקושו, ואמר ריש לקיש: קשט עצמך ואחר כך קשט אחרים. אלא מלכי ישראל מאי טעמא לא? - משום מעשה שהיה. דעבדיה דינאי מלכא קטל נפשא".