מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
10:52 (23/02/17) אברהם בלס

לשוחרי הירושלמי היקרים השלום והברכה ברוך השם אנו בעיצומם של ימי החנוכה מלאי האור. בחנוכה אנו מדליקים 36 נרות. המספר 36 מופיע בירושלמי (ברכות ח, ה) ביחס לשבת. התלמוד הירושלמי מגלה לנו שבשבת הראשונה זכה העולם ל36 שעות אורה. נראה שהתלמוד הירושלמי רוצה לומר לנו שתשתית העולם היא אור, ורק לאחר מכן אנו פוגשים את הסיבוכים – את החושך. העולם בשורשו טהור. בהמשך אומר הירושלמי. כיוון שלא פסקה האורה התחיל העולם כולו משורר. אור בהכרח מביא לשיר שזה בעצם סימפטום של שמחה. וגם בכיוון ההפוך. מדוע מדליקים נרות בחנוכה. מה השאלה בגלל נס פח השמן. כנראה שישנה תשובה נוספת לשאלה זאת. התלמוד הירושלמי (סוכה ה, א) מספר לנו על טרוגיינוס הנציב הרומאי שמתה בתו בחנוכה. והיהודים הדליקו נרות. אמרה לו אשתו. יהודים אלו מורדים בך. אשתו של טרוגיינוס הבינה, כמו שכנראה כולם מבינים, שהדלקת נרות היא פעולה שנעשית בימי שמחה. בימי שמחה צריכים להדליק נרות. אם זה הטעם אנו מבינים טעם נוסף בהדלקת נרות שבת ויו"ט (לפי הירושלמי גם שבת הוא יום של שמחה (מגילה א, ד). ולפי זה גם בחגים מדרבנן – פורים, יום העצמאות ויום ירושלים צריך להדליק נרות. חזקו ואמצו אברהם בל"ס מקורות: תלמוד ירושלמי ברכות ח, ה "רבי לוי בשם רבי נזירה שלשים ושש שעות שימשה אותה האורה שנבראת ביום הראשון שתים עשרה בערב שבת ושתים עשרה בלילי שבת ושתי' עשרה בשב' והיה אדם הראשון מביט בו מסוף העולם ועד סופו כיון שלא פסקה האורה התחיל כל העולם כולו משורר שנאמר תחת כל השמים ישרהו". תלמוד ירושלמי סוכה ה, א "בימי טרוגיינוס הרשע נולד לו בן בתשעה באב והיו מתענין. מתה בתו בחנוכה והדליקו נרות ושלחה אשתו ואמרה לו עד שאת מכבש את הברבריים בוא וכבוש את היהודים שמרדו בך".