מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
10:48 (23/02/17) אברהם בלס

לשוחרי הירושלמי היקרים השלום והברכה ראשית נתחיל בבשורות טובות הראשונה היא שאי"ה נקיים שבת ירושלמי בשבת פרשת תרומה במלון לב ירושלים פרטים אי"ה בדף קשר הבא הבשורה השנייה היא הוצאת דף ירושלמי לילדים גילאי ד-ח. מדובר על דף שאמור לצאת פעמים בחודש. כאשר האחראי על העריכה הוא הרב מרדכי אפרתי מגבעת שמואל שעודד אותנו נמרצות לקחת על עצמנו משימה קדושה זאת (כאשר את החומרים מספק המכון). המעודד בעל זכות הראשונים ליצירת דף זה ומי שמאוד מנסה להכניס את הדף לבתי הספר הוא הרב דורון צפניה. אומרים דומני בשם הרב בר שאול זצ"ל שאם רוצים להכניס דברים לתודעה הציבורית צריך לעשות הפוך ממה שעשה קין שרצח את הבל, כאשר לא ידע מהיכן יוצאת הנשמה. כדי להכניס נשמה חדשה צריכים לנסות להכניס אותה בכל זווית אפשרית. ברוך השם זכינו להוציא דף צבעוני בעל מדורים מגוונים, מתוך מגמה להכניס יותר ויותר את הירושלמי לתודעה הציבורית. קודם כל ביחס לילדים שיקראו אותו ושנית ביחס למבוגרים שיציצו בו. ישנו כאן מאורע היסטורי. דף שלם לילדים על טהרת הירושלמי. אנחנו מתקדמים תוך כדי תנועה. אתם מתבקשים בראש ובראשונה להעיר ולהאיר, כאשר הכתובת כמובן היא הרב אפרתי שפרטיו מופיעים על הגיליון (בעצם גם אלי אם למישהו ישנה הערה – הערה על התוכן). שנית נא הפיצו את הדף ברשימת תפוצה. אם למישהו יש רעיון כיצד ליחצ"ן את הדף, הרי שנשמח לרעיונות. ובנוסף אם נמצא תורם (אתם מוזמנים גם לעניין אנשים בפרויקט ההפצה) נרחיב את ההפצה גם לבתי הכנסת ולציבור הרחב (לדוגמה דרך עיתון בשבע). מדובר כאן בבשורה חדשה, וזו ההזדמנות לכל שותפינו שוחרי הירושלמי לגלות מעורבות יתר בהפצה, בעצה וגם בעידוד – מילה טובה. ולעניינים אקטואליים. תמיד מועלית השאלה מדוע המבוגרים לא באים לעמונה? התשובה היא שרק הנוער הוא זה שנושא באחריות על גורל עם ישראל. הקב"ה ברא את האדם ישר והמה חיפשו חשבונות רבים. לנוער יש את הישרות הטבעית, ואילו המבוגרים עיתים מחפשים את החשבונות. על כל פנים דווקא במזג האוויר הסוער של הימים האחרונים חשוב להביא את הירושלמי (מגילה א, ט) שפעם אחת היה יום סגריר וחכמים לא יצאו מהבית. ילדי ישראל לא היו מוכנים בשום פנים ואופן שבית המדרש ישאר ריק, ולמרות מזג האוויר הסגרירי הם איישו את בית המדרש. ועוד סיפור על בני הנוער. בכל מה שקשור ללימוד תורה אנו יודעים שרוב הנוער לא מוצא את מקומו. הירושלמי (סנהדרין י, ב) מספר שאחז המלך רצה שלא תהיה תורה בישראל, ולכן הוא סגר את בתי המדרשות. לכאורה מה ניתן לעשות נגד מלחמה ממלכתית כנגד התורה. ראו זה פלא ישעיהו הנביא מעיד שדווקא אז ישיבתו התמלאה בתלמידים. דווקא שנלחמים נגד התורה, וכנראה נגד ערכים מרכזיים של התורה, מתעורר הכוח האידיאליסטי של ילדי ישראל ויוצא אל הפועל, אפילו אם מדובר כאן על מגמה ממלכתית נגד ערכי ישראל. אשרינו, אשרינו אשרינו שיש לנו נוער כזה. עם נוער בריא כזה יתכן ונזכה אי"ה בעתיד להנהגה טובה יותר. חזקו ואמצו אברהם בלס מקורות: תלמוד ירושלמי מגילה א, ט מעשה ביום סגריר שלא נכנסו חכמים לבית הועד ונכנסו התינוקות אמרין איתון נעביד בית וועדא דלא יבטל". תלמוד ירושלמי סנהדרין י, ב "ר' חוניה בשם ר' לעזר למה נקרא שמו אחז שאחז בבתי כניסיות ובבתי מדרשות. למה היה אחז דומה למלך שהיה לו בן ומסרו לפידגוגו והיה מבקש להורגו אמר אם אני הורגו הרי אני מיתחייב מיתה אלא הרי אני מושך את מניקתו ממנו ומעצמו הוא מת. כך אמר אחז אם אין גדיים אין תיישים אם אין תיישים אין צאן אם אין צאן אין רועה אם אין רועה אין עולם אם אין עולם כביכול כך היה אחז סבור בדעתו לומר אם אין קטנים אין גדולים אם אין גדולים אין חכמים אם אין חכמים אין נביאים אם אין נביאים אין רוח הקודש אם אין רוח הקודש אין בתי כניסיות ובתי מדרשות כביכול אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל. ר' יעקב בר אביי בשם ר' אחא מייתי לה מן הדא [ישעי' ח יז] וחיכיתי לה' המסתיר פניו מבית יעקב וקיויתי לו. אין לך שעה קשה בעולם מאותה שעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה [דברים לא יח] ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא. מאותה השעה וקויתי לו שאמר לו בסיני [שם כא] כי לא תשכח מפי זרעו. ומה את מועיל [ישעי' ח יח] הנה אנכי והילדי' אשר נתן לי ה' וכי ילדיו היו והלא תלמידיו היו אלא מלמד שהיו חביבין עליו והיה קורא אותם בני".