מחזירים עטרה ליושנה
  www.talmudjerusalem.022.co.il
שוחרי הירושלמי
יום א', יג’ בסיון תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
10:38 (23/02/17) אברהם בלס

לשוחרי הירושלמי היקרים השלום והברכה בעקבות השרפות בימים האחרונים ראיתי שאלה שעלתה לאוויר העולם האם צריך לקרוע על ספר תורה שנשרף. מספר התלמוד הבבלי (מועד קטן כו, א) על מקרה שציפור בשם נעמיתא חטפה תפילין ורצתה לבלוע אותן. והשאלה היא האם במקרה כזה (אובדן כזה דומה לשרפה) קורעין את הבגד. מסקנת הסוגיה היא שלא רק במקרה שמדובר על שריפה בזרוע וכמעשה שהיה. התלמוד הבבלי לא מביא במפורש מה היה המעשה. התלמוד הירושלמי כאשר הוא עוסק בסוגיה זאת הוא אומר שמדובר בשרפת המגילה על ידי יהויקים מלך יהודה. רש"י כאשר הוא מסביר מה התכוון התלמוד הבבלי במה שכתב מעשה שהיה, מצביע על מעשה זה של יהויקים. הבית יוסף (יו"ד סימן ש"מ אות ל"ז ד"ה: ומ"ש שרואה) כאשר הוא נזקק לדברי הירושלמי לעיל הוא אומר שכנראה לא מדובר דווקא ביהויקים, אלא כל מה שנעשה בזרוע עליו צריך לקרוע את הבגד. לענ"ד בדיוק להיפך. התלמוד הבבלי לא מביא את המעשה שהיה. גם אם מדובר בסיפור שמביא הירושלמי כמו שמביא רש"י (שריפת המגילה של יהויקים), הרי המאמר של הבבלי אומר שריפה בזרוע ולא מפרט, סימן הוא שהרעיון הוא דווקא שריפה בזרוע, ונושא יהויקים הוא רק דוגמה בפועל, אבל לא דוגמה מחייבת. לדעת הבבלי מה שקובע הוא הכפייה ותו לא. לדעת הירושלמי דווקא הדוגמה של יהויקים היא הדוגמה לדין קריעת הבגד. לדעת הירושלמי רק שריפה של מלך ישראל בזרוע היא שריפה שמחייבת קריעה ולא שרפה בזרוע של האדם הפרטי. הרעיון בכך שהצד הממלכתי הוא זה שבולט בירושלמי. כאשר אדם פרטי פוגע בתורה זה עצוב, אבל לא מדובר באסון. ברגע שמדובר על כך שהשלטון הוא זה שפוגע בתורה, באופן טבעי נוצרת זילות ביחס לתורה, ועל אסון זה אנו קורעים את הבגד. אי"ה כבר בדף קשר הבא עלינו לטובה נשלח את הפרויקט החדש שאנו מריצים – דף ירושלמי לילדים שאמור לצאת פעמים בחודש. נא הפיצו את הדף לכל מכיריכם. חזקו ואמצו אברהם בל"ס מקורות: תלמוד ירושלמי מועד קטן ג, ז "רבי בא ורבי חונא בר חייה הוון יתיבין אתת נעמיתה וחטפת תפילוי דר' חונא בר חייה צדה רבי בא וחנקה. א"ל רבי חונא בר חייה עוד מעט והיינו באין לידי שריפת תורה. א"ל ואדיין את לזו כן אמר רב ירמיה בשם רב אין קורעין אלא על ספר תורה ששרפו מלך ישראל בזרוע כגון יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה וחביריו".